Polityka prywatności

Niniejsza treść dotycząca polityki prywatności strony www.say-hi.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona żadnym źródłem obowiązku dla Usługobiorców.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony jest Magdalena Łosik prowadząca działalność pod nazwą: MAGDAMED, Szkoła Rodzenia, Centrum Edukacji Zdrowotnej Magdalena Łosik w Bytomiu 41-902, ul. Kazimierza Pułaskiego 36/6, NIP: 6262859442. Adres poczty elektronicznej: cez@magdamed.pl, nr telefonu: 662 614 084 – zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą.

Dane przesyłane przez osoby dokonujące rezerwacji miejsca w grupie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, tydzień ciąży – służą wyłącznie optymalnemu ustaleniu terminu kursu i rezerwacji miejsca w grupie. Dane te, podawane są dobrowolnie i nie zostają przekazane żadnym instytucjom i osobom trzecim. Do wymienionych danych ma wgląd wyłącznie Administrator. Dane te są przetwarzane wyłącznie do czasu rozpoczęcia kursu – celem wysłania wiadomości przypominającej o zbliżającym się kursie i upewnienia się, czy osoba wysyłająca zgłoszenie utrzymuje rezerwację.

Dane przesyłane przez osoby wysyłające zapytanie – imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, treść zapytania – służą wyłącznie udzieleniu odpowiedzi na zapytanie. Dane te, podawane są dobrowolnie i nie zostają przekazane żadnym instytucjom i osobom trzecim. Do wymienionych danych ma wgląd wyłącznie Administrator. Dane te są przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia wyjaśniania wątpliwości i udzielenia finalnej odpowiedzi ze strony Administratora nie dłużej jednak, niż przez 30 dni od wpłynięcia zapytania.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio swoją przeglądarkę.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Usługobiorcy, Usługobiorcy przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania / prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.